User Tools

Site Tools


cs:more_sample_projects

Další ukázkové projekty s nějakým trikem

Windows macOS Linux iPad

Jeden ukázkový projekt je dodáván standardně v instalačním programu. Je instalován do složky Dokumenty\Room Arranger. Velmi doporučujeme se na něj podívat.

Požární či evakuační plány

Následující projekt byl vytvořen pomocí knihovny symbolů dostupné na naší stránce On-line knihovny. Plánek ukazuje několik položek z této knihovny, a měl by být podobný požárním plánkům podle mezinárodní normy ISO 23601.

Download: intro-sample_evaccz.rap (61 KB)

Mezipatro / zvýšená podlaha

V Room Arrangeru není přímá podpora pro mezipatra, takže je potřeba trochu improvizovat. První možností je nechat podlaží tak, jak jsou, zvýšit podlahu pomocí obdélníků a objekty umístit na ně (tedy nastavit z-pozici).

Jinou možností, která je ukázaná níže, je vytvořit zvláštní patra pro mezipatra, zachovat při tom zdi z nižšího patra a přidat velký schodišťový otvor přes prostor, kde nižší patro zasahuje přes mezipatro.

Je trochu složité za takové situace přidávat okna a dveře, která by měla přesahovat obě patra. V mezipatře musíte na místě oken z nižšího patra umístit průhledy.

Download: intro-sample_mezzanine.rap (2 KB)

Bazén / Podzemní sklep

V programu je možné definovat z-pozici země. Níže uvedený projekt demonstruje, jak to funguje v reálu. V horní polovině plánku je malý bazén, a ve 3D si můžete všimnout, jak jeho zdi vyřezávají do vyvýšené země otvor. Až projekt otevřete, všimněte si, že bazén je v 1. patře, zatímco hlavní část projektu je nakreslena v 2. patře.

Také zde můžete vidět, jak dlaždicová textura nanesená na mnohoúhelník může vytvořit pěknou cestu k bazénu, a přitom je ji velmi snadné udělat. Jen se ujistěte, že k tomu použijete objekt Mnohoúhelník.

Download: intro-sample_pool.rap (328 KB)

cs/more_sample_projects.txt · Last modified: 2023/01/23 14:26 by 127.0.0.1