User Tools

Site Tools


cs:start_floor_plan

Začít projekt nad načteným obrázkem s půdorysem

Windows macOS Linux iPad

Za předpokladu, že máte k dispozici PDF dokument nebo obrázek s půdorysem, můžete ve svém projektu v Room Arrangeru výrazně urychlit kreslení zdí, umisťování dveří a oken.

Pokud máte PDF, ještě před tím, než začneme, musíte z něj dostat obrázek. To můžete provést pomocí klávesy PrintScreen, načtěte jej v Malování, ořízněte a uložte do souboru s příponou PNG.

Začněte nový projekt, nastavte celkovou velikost projektu a aktivujte Editor zdí.
Načtěte obrázek, upravte pozici a velikost objektu měřítka, zkalibrujte jej a zarovnejte levé horní rohy obrázku a projektu.
Kreslete zdi a nastavujte jim správné tloušťky.
Pokud je to třeba, klikněte na zeď pravým tlačítkem a změňte její zarovnání.
cs/start_floor_plan.txt · Last modified: 2023/01/23 14:26 by 127.0.0.1