User Tools

Site Tools


cs:keyboard_shortcuts

Klávesové zkratky

Windows macOS Linux

Poznámka: na macOS použijte místo Ctrl

Akce s objekty
MouseWheel Posunout pohled nahoru / dolů
Shift+Wheel Posunout pohled doleva / doprava
Ctrl+Wheel Přiblížit / Oddálit pohled od pozice kurzoru myši
Wheel click Začít posouvat pohled
RBtn Zobrazit kontextovou nabídku pro objekt, projekt nebo zeď
LBtn Vybrat objekt
Shift+LBtn Přidat objekt do výběru / Odebrat objekt z výběru
Ctrl+LBtn drag Přidat objekty plně uvnitř obdélníka do výběru
Ctrl+A Vybrat všechny objekty
Ctrl+D Zrušit výběr
Alt+Enter Editovat vlastnosti vybraných objektů
Delete Odstranit vybrané objekty
LBtn drag Posunout vybrané objekty / Vybrat objekty protínající se s obdélníkem
Shift+LBtn drag Posunout vybrané objekty jen vodorovně či svisle
šipky Posunout vybrané objekty o 1 jednotku projektu
Shift+šipky Posunout vybrané objekty o 5 jednotek projektu
Ctrl+šipky Posunout vybrané objekty o 1 pixel k aktuálním zvětšení
Ctrl+Shift+šipky Posunout vybrané objekty o 5 pixelů k aktuálním zvětšení
Alt+šipky Zarovnat objekty podle jejich levého, horního, … okraje
Shift+D Duplikovat vybrané objekty
Ctrl+G Seskupit vybrané objekty (vytvořit nový objekt)
Ctrl+L Otočit vybrané objekty doleva o 90 stupňů
Ctrl+R Otočit vybrané objekty doprava o 90 stupňů
H Začít vytvářet novou čáru
M Začít měření
Editor zdí
Ctrl+Enter Potvrdit změny a zavřít editor
A Nástroj pro výběr/změnu velikosti
W Začít vytvářet novou zeď
E Začít vytvářet nový zděný polygon
Příkazy menu
F1 Otevřít nápovědu
F2 Přejít na startovní stránku
F3 Hledat mezi objekty v knihovnách
F5 3D prohlížení
Ctrl+N Nový projekt
Ctrl+O Otevřít projekt
Ctrl+J Procházet projekty
Ctrl+S Uložit projekt
F12 Uložit projekt do jiného souboru
Ctrl+P Tisk
Ctrl+T Vlastnosti projektu
Ctrl+Z Vrátit zpět poslední akci
Ctrl+Y Obnovit poslední vrácenou akci
Ctrl+C Zkopírovat vybrané objekty do schránky
Ctrl+X Přesunout vybrané objekty do schránky
Ctrl+V Vložit objekty ze schránky
Ctrl+K Editovat vybrané objekty ze strany
Ctrl+E Přidat popisek
Ctrl+M Přidat kótu (čáru měření)
Ctrl+H Přidat čáru
/ Zvětšení 100% (dle nastavení ve vlastnostech projektu)
* Přizpůsobit zvětšení oknu
+ Přiblížit pohled
- Oddálit pohled
F8 Spustit editor zdí
F7 Zobrazit okno s místnostmi v projektu
PageUp Přejít o jedno patro nahoru
PageDown Přejít o jedno patro dolů
Ctrl+W Prozkoumat ve 3D - Nastavení
L Definovat / Vypnout lokální souřadnice
Ctrl+B Zobrazit okno s knihovnou
Ctrl+I Zobrazit okno s vrstvami
F9 Zobrazit okno se seznamem objektů
F11 Zobrazit panel pro zarovnávání
cs/keyboard_shortcuts.txt · Last modified: 2023/01/23 14:26 by 127.0.0.1