User Tools

Site Tools


cs:billboard_tres

Stromy jako billboardy

Windows macOS Linux iPad

Když chcete přidat realisticky vypadající stromy, muže to skončit na tom, že je nemožné najít realisticky vypadající 3D model. Ten by také musel být velmi rozsáhlý, a zpomaloval by tak 3D. Proto je běžné zobrazovat stromy jako obrázky, které se samy otáčí směrem k uživateli.

Nastavení

Přidejte objekt Billboard a vyberte mu texturu. Musíte použít obrázky ve formátu PNG nebo GIF s průhledností. Když změníte velikost objektu, Room Arranger automaticky upraví výšku podle poměru stran textury.

Stáhnout projekt: intro-tree-billboard.rap (2,5 MB)

Skybox

Ve video také můžete vidět vlastní obrázek na pozadí 3D pohledu. Nazývá se skybox. Nastaví se ve Vlastnostech projektu. Vhodné obrázky můžete najít Googlováním “skybox PNG”. Podporované jsou jakékoli tvary do T nebo t, a nemusí obsahovat vrchní nebo spodní díl.

cs/billboard_tres.txt · Last modified: 2022/11/01 13:04 by wikiadmin