User Tools

Site Tools


cs:more_sample_projects

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:more_sample_projects [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Další ukázkové projekty s nějakým trikem ======
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}} {{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}} {{:​os_ios.png?​nolink|iPad}}
 +
 +Jeden ukázkový projekt je dodáván standardně v instalačním programu. Je instalován do složky Dokumenty\Room Arranger. Velmi doporučujeme se na něj podívat.
 +
 +===== Požární či evakuační plány =====
 +
 +Následující projekt byl vytvořen pomocí knihovny symbolů dostupné na naší stránce [[http://​roomarranger.com/​objectscz.html|On-line knihovny]]. Plánek ukazuje několik položek z této knihovny, a měl by být podobný požárním plánkům podle mezinárodní normy ISO 23601.
 +
 +{{ http://​roomarranger.com/​gallery/​intro-sample_evaccz.png?​nolink }}
 +
 +**Download:​** [[http://​roomarranger.com/​gallery/​intro-sample_evaccz.rap|intro-sample_evaccz.rap]] (61 KB)
 +
 +===== Mezipatro / zvýšená podlaha =====
 +
 +V Room Arrangeru není přímá podpora pro mezipatra, takže je potřeba trochu improvizovat. První možností je nechat podlaží tak, jak jsou, zvýšit podlahu pomocí obdélníků a objekty umístit na ně (tedy nastavit z-pozici).
 +
 +Jinou možností, která je ukázaná níže, je vytvořit zvláštní patra pro mezipatra, zachovat při tom zdi z nižšího patra a přidat velký schodišťový otvor přes prostor, kde nižší patro zasahuje přes mezipatro.
 +
 +Je trochu složité za takové situace přidávat okna a dveře, která by měla přesahovat obě patra. V mezipatře musíte na místě oken z nižšího patra umístit průhledy.
 +
 +{{ http://​roomarranger.com/​gallery/​intro-sample_mezzanine.png?​nolink }}
 +
 +**Download:​** [[http://​roomarranger.com/​gallery/​intro-sample_mezzanine.rap|intro-sample_mezzanine.rap]] (2 KB)
 +
 +===== Bazén / Podzemní sklep =====
 +
 +V programu je možné definovat z-pozici země. Níže uvedený projekt demonstruje,​ jak to funguje v reálu. V horní polovině plánku je malý bazén, a ve 3D si můžete všimnout, jak jeho zdi vyřezávají do vyvýšené země otvor. Až projekt otevřete, všimněte si, že bazén je v 1. patře, zatímco hlavní část projektu je nakreslena v 2. patře.
 +
 +Také zde můžete vidět, jak dlaždicová textura nanesená na mnohoúhelník může vytvořit pěknou cestu k bazénu, a přitom je ji velmi snadné udělat. Jen se ujistěte, že k tomu použijete objekt Mnohoúhelník.
 +
 +{{ http://​roomarranger.com/​gallery/​intro-sample_pool.png?​nolink }}
 +
 +**Download:​** [[http://​roomarranger.com/​gallery/​intro-sample_pool.rap|intro-sample_pool.rap]] (328 KB)
  
cs/more_sample_projects.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)