User Tools

Site Tools


cs:licensing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:licensing [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Licence na Windows a OS X ======
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}}
 +
 +Room Arranger je distribuován zdarma, a může být zdarma zkoušen po dobu 30 dní. Aplikace je plně funkční, takže neočekávejte,​ že něco po koupi začne najednou fungovat.
 +
 +Koupě licence je také často označována jako //​registrace//​.
 +
 +Licence by měla být koupena jen pokud jste s produktem spokojeni.
 +
 +==== Počet licencí ====
 +
 +Pro jednotlivé právnické entity jsou dostupné multilicence. Například pro firmy, organizace, nebo fyzické osoby. Multilicence nemohou být pořízeny jednou entitou a pak poskytnuty jiné.
 +
 +Měli byste si pořídit kolik licencí, kolik je počítačů,​ na kterých poběží Room Arranger ve stejnou dobu. Pokud si později koupíte další licence a chcete mít centrálně spravované registrační údaje, kontaktujte nás prosím a my vám vygenerujeme nové sériové číslo.
 +
 +==== Registrační údaje ====
 +
 +Registrační údaje se skládají ze jména držitele licence a sériového číslo. Po koupi licence je automaticky dostanete emailem. Poté je musíte zadat do Room Arranger přesně tak, jak je v emailu. Jméno držitele licence (Licensee) vyžaduje zachovat velká a malá písmena, a do sériového čísla musíte zahrnout i pomlčky.
 +
 +Nejlepší je údaje z emailu zkopírovat (Ctrl+C) a vložit do aplikace (Ctrl+V).
 +
 +----
 +
 +====== Licence for iPad ======
 +{{:​os_ios.png?​nolink|iPad}}
 +
 +Aplikace je zdarma a plně funkční kromě ukládání a automatického ukládání projektu. Opět je to kvůli tomu, abyste si mohli aplikaci před koupí vyzkoušet.
 +
 +Schopnost ukládat projektu musí být koupena přímo v aplikaci. Nemůžete použít registrační údaje z desktopové verze.
 +
 +
  
cs/licensing.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)