User Tools

Site Tools


cs:billboard_tres

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:billboard_tres [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Stromy jako billboardy ======
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}} {{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}} {{:​os_ios.png?​nolink|iPad}}
 +
 +Když chcete přidat realisticky vypadající stromy, muže to skončit na tom, že je nemožné najít realisticky vypadající 3D model. Ten by také musel být velmi rozsáhlý, a zpomaloval by tak 3D. Proto je běžné zobrazovat stromy jako obrázky, které se samy otáčí směrem k uživateli.
 +
 +{{ youtube>​JTk5gSMW7TU?​large }}
 +
 +===== Nastavení =====
 +
 +Přidejte objekt Billboard a vyberte mu texturu. Musíte použít obrázky ve formátu PNG nebo GIF s průhledností. Když změníte velikost objektu, Room Arranger automaticky upraví výšku podle poměru stran textury.
 +
 +**Stáhnout projekt:** [[http://​roomarranger.com/​gallery/​intro-tree-billboard.rap|intro-tree-billboard.rap]] (2,5 MB)
 +
 +===== Skybox =====
 +
 +Ve video také můžete vidět vlastní obrázek na pozadí 3D pohledu. Nazývá se skybox. Nastaví se ve Vlastnostech projektu. Vhodné obrázky můžete najít Googlováním "​skybox PNG". Podporované jsou jakékoli tvary do ''​T''​ nebo ''​t'',​ a nemusí obsahovat vrchní nebo spodní díl.
  
cs/billboard_tres.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)