User Tools

Site Tools


cs:sun_shadow

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:sun_shadow [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Stín od Slunce ======
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}} {{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}}
 +
 +Nasimulujte si reálný stín od Slunce. Nastavte si pozici na Zemi (zeměpisné délka, šířka) a vyberte datum a čas. Stín se podle toho bude měnit.
 +
 +{{ youtube>​1AjZ_kuu3Es?​large }}
 +
 +===== Nastavení =====
 +
 +Stín zapnete v "​Prozkoumat ve 3D - Nastavení",​ neboli editoru pohledů, dostupného posledním tlačítkem na nástrojové liště. Stín se tam zapíná a v okně za nastavovacím tlačítkem se zadává pozice. Pro usnadnění je tam i malá databáze světových měst.
 +
 +Světové strany jsou určeny objektem **kompas**, který přidáte do jakéhokoli patra projektu. Pokud objekt kompas není přítomen, sever je nahoře.
 +
 +===== Problémy =====
 +
 +    * Některé grafické čipy od Intelu s některými verzemi ovladačů mohou způsobit pád programu, pokud jsou v projektu textury. Také mohou způsobit pád, když se 3D prohlížeč nechá obnovit (F5) - místo toho jeho okno zavírejte a pak zas otevřete nové.
  
cs/sun_shadow.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)