User Tools

Site Tools


cs:start_floor_plan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:start_floor_plan [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Začít projekt nad načteným obrázkem s půdorysem ======
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}} {{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}} {{:​os_ios.png?​nolink|iPad}}
 +
 +Za předpokladu,​ že máte k dispozici PDF dokument nebo obrázek s půdorysem, můžete ve svém projektu v Room Arrangeru výrazně urychlit kreslení zdí, umisťování dveří a oken.
 +
 +Pokud máte PDF, ještě před tím, než začneme, musíte z něj dostat obrázek. To můžete provést pomocí klávesy PrintScreen,​ načtěte jej v Malování, ořízněte a uložte do souboru s příponou PNG.
 +
 +|{{:​intro_wall1.png?​nolink}}|Začněte nový projekt, nastavte celkovou velikost projektu a aktivujte Editor zdí.|
 +|{{:​intro_wall2.png?​nolink}}|Načtěte obrázek, upravte pozici a velikost objektu měřítka, zkalibrujte jej a zarovnejte levé horní rohy obrázku a projektu.|
 +|{{:​intro_wall3.png?​nolink}}|Kreslete zdi a nastavujte jim správné tloušťky.|
 +|{{:​intro_wall4.png?​nolink}}|Pokud je to třeba, klikněte na zeď pravým tlačítkem a změňte její zarovnání.|
  
cs/start_floor_plan.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)