User Tools

Site Tools


cs:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:start [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Začínáme =====
 +
 +  * [[getting_started|Základy]]
 +  * [[design_basics|Začít nový projekt]]
 +  * [[start_floor_plan|Začít projekt nad načteným obrázkem s půdorysem]]
 +  * [[create_new_objects|Vytváření nových objektů]]
 +  * [[more_sample_projects|Další ukázkové projekty]]
 +
 +===== Funkcionalita =====
 +
 +  * [[sun_shadow|Stín od Slunce]]
 +  * [[billboard_tres|Stromy jako billboardy (a Skybox)]]
 +  * [[:​movie_recording|Nahrávání videí ve 3D]]
 +  * [[:​sound_in_3D|Zvuk ve 3D]]
 +  * [[keyboard_shortcuts|Klávesové zkratky]]
 +  * [[import_external_3D_objects|Import externích 3D objektů]]
 +  * [[:​import_blender_objects|Vytváření objektů v Blenderu]]
 +  * [[:​ipad_url_scheme|iPad app URL Scheme]]
 + 
 +===== Obecné informace =====
 +
 +  * [[faq|Časté otázky]]
 +  * [[licensing|Licence]]
 +  * [[installing|Instalace]]
 +  * [[:​server_install|Instalace na serveru / centralizovaná instalace]]
 +  * [[:​older_versions|Starší verze]]
 +  * [[3d_viewer_crashing|Padající 3D prohlížeč]]
 +  * [[known_issues|Známé problémy]]
  
cs/start.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)