User Tools

Site Tools


cs:known_issues

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:known_issues [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Známé problémy =====
 +
 +==== Na některých grafických čipech nefunguje stín od Slunce ​ ====
 +
 +Pokud v nastavení 3D zapnete stín od Slunce, na některých grafických kartách Intelu s některými verzemi ovladačů může 3D přestat fungovat a padat.
 +
 +Dočasné řešení:
 +  * Z projektu odstraňte všechny textury
 +  * Neobnovujte 3D pohled, místo toho okno vždy zavřete a otevřete
 +  * Zkuste nejnovější verzi ovladače, nebo doufejte, že to příště Intel opraví
 +
 +==== Pád 64-bit Windows verze v okně pro otevření či uložení do souboru na počítačích Dell ====
 +
 +Pokud máte počítač Dell a nainstalujete si 64-bitovou verzi Room Arranger, může spadnout při zobrazení okna pro Projekt - Otevřít a Projekt - Uložit jako... Je to pravděpodobně způsobené Dell Recovery & Backup shell extension, jak je popsáno zde: [[https://​bugreports.qt.io/​browse/​QTBUG-41416|QTBUG-41416]].
 +
 +Dočasné řešení:
 +  * Požijte 32-bitovou verzi Room Arrangeru
 +  * nebo odstraňte Dell Backup shell extension
 +
 +
  
cs/known_issues.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)