User Tools

Site Tools


cs:keyboard_shortcuts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:keyboard_shortcuts [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Klávesové zkratky ======
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}} {{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}}
 +
 +Poznámka: na OS X použijte ''​⌘''​ místo ''​Ctrl''​
 +
 +^ Akce s objekty ^^
 +| MouseWheel | Posunout pohled nahoru / dolů |
 +| Shift+Wheel | Posunout pohled doleva / doprava |
 +| Ctrl+Wheel | Přiblížit / Oddálit pohled od pozice kurzoru myši|
 +| Wheel click | Začít posouvat pohled |
 +| RBtn | Zobrazit kontextovou nabídku pro objekt, projekt nebo zeď |
 +| LBtn | Vybrat objekt |
 +| Shift+LBtn | Přidat objekt do výběru / Odebrat objekt z výběru |
 +| Ctrl+LBtn drag | Přidat objekty plně uvnitř obdélníka do výběru |
 +| Ctrl+A | Vybrat všechny objekty |
 +| Ctrl+D | Zrušit výběr |
 +| Alt+Enter | Editovat vlastnosti vybraných objektů |
 +| Delete | Odstranit vybrané objekty |
 +| LBtn drag | Posunout vybrané objekty / Vybrat objekty protínající se s obdélníkem|
 +| Shift+LBtn drag | Posunout vybrané objekty jen vodorovně či svisle|
 +| šipky | Posunout vybrané objekty o 1 jednotku projektu |
 +| Shift+šipky | Posunout vybrané objekty o 5 jednotek projektu |
 +| Ctrl+šipky | Posunout vybrané objekty o 1 pixel k aktuálním zvětšení |
 +| Ctrl+Shift+šipky | Posunout vybrané objekty o 5 pixelů k aktuálním zvětšení |
 +| Alt+šipky | Zarovnat objekty podle jejich levého, horního, ... okraje |
 +| Shift+D | Duplikovat vybrané objekty |
 +| Ctrl+G | Seskupit vybrané objekty (vytvořit nový objekt) |
 +| Ctrl+L | Otočit vybrané objekty doleva o 90 stupňů |
 +| Ctrl+R | Otočit vybrané objekty doprava o 90 stupňů |
 +| H | Začít vytvářet novou čáru |
 +| M | Začít měření |
 +
 +^ Editor zdí ^^
 +| Ctrl+Enter | Potvrdit změny a zavřít editor |
 +| A | Nástroj pro výběr/​změnu velikosti |
 +| W | Začít vytvářet novou zeď |
 +| E | Začít vytvářet nový zděný polygon |
 +
 +^ Příkazy menu ^^
 +| F1  | Otevřít nápovědu |
 +| F2 | Přejít na startovní stránku |
 +| F3 | Hledat mezi objekty v knihovnách |
 +| F5 | 3D prohlížení |
 +| Ctrl+N | Nový projekt |
 +| Ctrl+O | Otevřít projekt |
 +| Ctrl+J | Procházet projekty |
 +| Ctrl+S | Uložit projekt |
 +| F12 | Uložit projekt do jiného souboru |
 +| Ctrl+P | Tisk |
 +| Ctrl+T | Vlastnosti projektu |
 +| Ctrl+Z | Vrátit zpět poslední akci |
 +| Ctrl+Y | Obnovit poslední vrácenou akci |
 +| Ctrl+C | Zkopírovat vybrané objekty do schránky |
 +| Ctrl+X | Přesunout vybrané objekty do schránky |
 +| Ctrl+V | Vložit objekty ze schránky |
 +| Ctrl+K | Editovat vybrané objekty ze strany |
 +| Ctrl+E | Přidat popisek |
 +| Ctrl+M | Přidat kótu (čáru měření) |
 +| Ctrl+H | Přidat čáru |
 +| / | Zvětšení 100% (dle nastavení ve vlastnostech projektu) |
 +| * | Přizpůsobit zvětšení oknu|
 +| + | Přiblížit pohled |
 +| - | Oddálit pohled |
 +| F8 | Spustit editor zdí |
 +| F7 | Zobrazit okno s místnostmi v projektu |
 +| PageUp | Přejít o jedno patro nahoru|
 +| PageDown | Přejít o jedno patro dolů|
 +| Ctrl+W | Prozkoumat ve 3D - Nastavení|
 +| L | Definovat / Vypnout lokální souřadnice |
 +| Ctrl+B | Zobrazit okno s knihovnou |
 +| Ctrl+I | Zobrazit okno s vrstvami |
 +| F9 | Zobrazit okno se seznamem objektů |
 +| F11 | Zobrazit panel pro zarovnávání |
  
cs/keyboard_shortcuts.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)