User Tools

Site Tools


cs:installing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:installing [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Instalace ======
 +
 +===== Windows =====
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}}
 +
 +Stáhněte si instalační program z webových stránek. V případě, že máte 64-bitový systém, můžete použít 64-bitový instalační program. Dá vám to více prostoru pro tvoření rozsáhlejších a komplikovanějších projektů.
 +
 +  * [[http://​windows.microsoft.com/​en-us/​windows/​32-bit-and-64-bit-windows|Jak poznat, jestli máte 32-bit nebo 64-bit Windows]]
 +
 +Vždy můžete použít poslední verzi Room Arrangeru, aktualizace jsou zdarma.
 +
 +=== Proces ===
 +
 +Spusťte instalační program.
 +
 +=== Použité složky ===
 +
 +Projekty, ukázky, uživatelská knihovna: ''​c:​\Users\//​username//​\Documents\Room Arranger''​\\
 +Konfigurace:​ ''​c:​\Users\//​username//​\AppData\Roaming\Room Arranger''​\\
 +Dočasná data, rozbalené projekty: ''​c:​\Users\//​username//​\AppData\Local\Room Arranger''​\\
 +Sdílené knihovny textur: ''​c:​\ProgramData\Room Arranger\Shared''​\\
 +
 +----
 +===== OS X =====
 +{{:​os_osx.png?​nolink|OS X}}
 +
 +Testujeme aplikaci jen na nejnovější verzi OS X, ale teoreticky my měla fungovat už od OS X 10.7. Poskytována je jen 64-bitová verze programu.
 +
 +=== Proces ===
 +
 +  - Otevřete stáhnutý dmg soubor
 +  - Přetáhněte ikonu Room Arrangeru Aplikací (tímto se zkopírují potřebné soubory)
 +  - Vysuňte dmg soubor ve Finderu a smažte jej (není již potřeba)
 +
 +V případě, že systém nedovolí instalovat aplikaci staženou mimo Mac App Store, povolte to nejprve v Nastavení
 +
 +  * [[http://​rampagedev.wordpress.com/​os-x-tweaks/​app-cant-be-opened-because-it-was-not-downloaded-from-the-mac-app-store-fix-2/​|Povolit otevírání aplikací nepocházejících z Mac App Storu]]
 +
 +----
 +===== Linux =====
 +{{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}}
 +
 +Aplikace je kompilovaná a testovaná na Ubuntu Linux, ale měla by fungovat i na ostatních distribucích. **Poskytována je jen 64-bitová verze programu.**
 +
 +=== Proces ===
 +
 +  - Rozbalte stažený soubor tar.gz
 +  - Spusťte Terminál, a přejděte do adresáře, kde jste rozbalili soubor
 +  - Spusťte instalační skript
 +<code bash>
 +cd rooarr-setup
 +./​install.sh
 +</​code>​
 +
 +Skript nevyžaduje práva roota a dělá následující:​
 +
 +  * přesune binární soubory do skrytého adresáře ''​~/​.roomarranger''​
 +  * vytvoří podadresář ve vašich Dokumentech pro ukázkové projekty
 +  * přidá ikony do ''​~/​.local/​share/​icons/​hicolor''​
 +  * přidá zástupce pro aplikaci do ''​~/​.local/​share/​applications''​ a na vaši plochu
 +
 +Skript používá umístění a formát definovaný ve [[http://​standards.freedesktop.org/​desktop-entry-spec/​desktop-entry-spec-latest.html|freedesktop.org]].
  
cs/installing.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)