User Tools

Site Tools


cs:import_external_3d_objects

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:import_external_3d_objects [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Import externích 3D objektů ======
 +
 +V programu je možnost importu 3D modelů vytvořených v profi 3D programech jako AutoCAD, 3D Studio a SketchUp. Objekt ale musí být zkonvertován do VRML. Room Arranger má importní rutinu (od verze 9.1.1), ale musíte mu trochu pomoct.
 +
 +
 +==== 1. Hledání modelu ====
 +
 +Nejdřív si najděte potřebný objekt. Pokuste se jej sehnat ve VRML formátu, jinak budete muset přijít na způsob, jak jej zkonvertovat do VRML. Koncovka souboru je WRL, a aby vám mohl Room Arranger pomoct v importu, měl by být nekomprimovaný.
 +
 +V našem příkladě si importujeme kytku. Můžete ji najít zde: [[http://​www.robertinventor.com/​vrml_tree_exs/​index.htm|chrysanthemums.wrl]].
 +
 +==== 2. Použití modelu ====
 +
 +Model potřebuje nějakou reprezentaci ve 2D. Může to být jakýkoli objekt, včetně mnohoúhelníku a seskupeného objektu.
 +
 +Takže do projektu přidáme nějaký objekt, vybereme například z knihovny Květinu, přejdeme do jejích Vlastností a stiskněte tlačítko **Více (3D)...**. Přejděte do sekce **Tvar 3D** a klikneme na tlačítko **...** vedle **VRML Prototypu**. Vybereme uložený WRL soubor.
 +
 +Nyní se Room Arranger pokusí vyplnit attributy, které o modelu potřebuje znát.
 +  * WRL soubor s 3D modelem
 +  * Jméno prototypu (vyplněný v poli #), v jednom WRL souboru může být více PROTOtypů
 +  * Jestli prototyp podporuje změnu barvy / textury z Room Arrangeru - musí mít field SFNode appearance
 +  * Bounding box modelu, vyplněný do polí Pozice a Velikost.
 +
 +{{:​vrmlimport-ra.png?​nolink}}
 +
 +Nejprve musíme mít kolem objektu uzel PROTO.
 +  * A) Pokud jsou v souboru nějaké PROTO -typy, aplikace je ukáže v seznamu a dá vám jeden vybrat. Také se pokusí správně vyplnit "field SFNode appearance"​.
 +  * B) Pokud v souboru žádné PROTO nejsou, aplikace vám nabídne vytvořit jej kolem obsahu souboru. Klikněte na Ano.
 +  * C) Pokud vše selže, musíte přidat uzel PROTO ve VRML sami. Zjednodušeně řečeno, přidejte ''​PROTO MyObject [] { Group { children [''​ na začátek a ''​]}}''​ na konec souboru. A vepište MyObject do pole #. 
 +
 +Dále vyplníme pozici a velikost modelu.
 +  * A) Klikněte na tlačítko **Detect**, a Room Arranger se pokusí tyto hodnoty získat.
 +  * B) Pokud A selže, musíte je vyplnit ručně. Jinak může být 3D model zdeformovaný.
 +
 +{{:​vrmlimport-3d.png?​nolink}}
 +
 +Uložte projekt. Tím je původní WRL soubor zkopírován do struktury projektu a již není potřeba.
 +
 +Dobrým nápadem je sejmout screenshot objektu v 3D pohledu, oříznout jej v grafickém editoru, změnit jeho velikost na 56x56 pixelů, uložit do PNG souboru, a pak jej použít jako Zmenšeninu pro 3D.
 +
 +==== 3. Prohlížení výsledku ====
 +
 +Doufám, že jste byli úspěšní a vidíte to, co jste opravdu vidět chtěli :-). Hodně štěstí.
  
cs/import_external_3d_objects.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)