User Tools

Site Tools


cs:getting_started

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:getting_started [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Orientace v tlačítkách nástrojové lišty =====
 +
 +Pokud chcete mít přehled o tom, co které tlačítko na nástrojových lištách dělá, stiskněte tlačítko {{::​info.png?​nolink}} nebo {{::​ico_info_ios.png?​nolink}} úplně vpravo.
 +
 +----
 +
 +===== Přidávání objektů =====
 +
 +Na tabletu stiskněte tlačítko {{::​tbaddobject.png?​nolink}},​ zobrazí se okno s nabídkou objektů, ťuknutím se objekt přidá do projektu.
 +
 +Na počítači najděte v knihovně objektů objekt, který chcete přidat, a přetáhněte jej do projektu.
 +
 +{{::​tut-objadd.png?​nolink}}
 +
 +----
 +
 +===== Změna velikosti objektů =====
 +
 +Vyberte objekt kliknutím nebo dotknutím se. 
 +
 +Použijte malé bílé čtverečky ke změně velikosti objektu, a zelený čtvereček pro otočení.
 +
 +{{:​tut-objresize.png?​nolink|}}
 +
 +V nedotykovém režimu klikněte na objekt pravým tlačítkem myši a získáte přístup k vlastnostem objektu a dalším funkcím.
 +
 +----
 +
 +===== Porozumění rozměrům projektu =====
 +
 +Základní rozměr projektu je nastaven jako **šířka** (width) a **výška** (height) ve Vlastnostech projektu {{::​ico_projprop.png?​nolink|}}. Také se tam definuje **prostor okolo projektu** (space around the project).
 +
 +{{:​tut-project.png?​nolink|}}
 +
 +Po přepnutím do **Editoru zdí** {{::​ico_walledit.png?​nolink|}} můžete přidávat další zdi, abyste vytvořili složitější tvar místnosti, nebo více místností.
 +
 +Každá zeď leží mezi dvěma **kontrolními body** (control points). Sousední zdi sdílejí jeden kontrolní bod. Je klíčové takto propojovat zdi a nemít duplicitní kontrolní body. Abyste si to ověřili, každý kontrolní bod mění barvu podle toho, kolik zdí jej používá.
 +
 +Každá zeď může mít jinou **tloušťku** (thickness),​ a je **zarovnaná** (align) vzhledem k čáře mezi kontrolními body. Obojí nastavíte ve vlastnostech zdi v Editoru zdí (klikněte prvým tlačítkem na počítači,​ v dotykovém režimu se dotkněte zdi).
  
cs/getting_started.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)