User Tools

Site Tools


cs:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:faq [2018/02/16 15:54]
cs:faq [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== FAQ ======
 +
 +==== Co mám dělat, když chci všechno přesunout na nový počítač? ====
 +
 +S verzí 7 by to mělo být jednoduché. Všechen váš uživatelský obsah (knihovny objektů a textur, oblíbené barvy) je umístěn ve vaší složce ''​Dokumenty\Room Arranger''​. Takže jen zkopírujte obsah této složky (včetně podsložek) do příslušného místa na novém počítači.
 +
 +Poté si samozřejmě překopírujte všechny své projety. Poznamenejme,​ že pokud jste použili nějaké textury, jsou od verze 7 ukládány do každého souboru projektu, a není se o ně nutné starat. Pokud byl projekt uložen v předchozí verzi, zkopírujte si prosím i všechny textury a dodržte přitom relativní cesty vůči projektům (nebo jen projekty znovu uložte verzí 7).
 +
 +Na novém počítači můžete použít stejné sériové číslo.
 +
 +==== Nainstaloval jsem si novou verzi a mé projekty jsou pryč! Jsou ztracené?! ====
 +
 +Toto se může stát, pokud si ukládáte projekty ve složce ''​Program Files\Room Arranger''​.\\
 +Projekty můžete najít tak, že budete necháte hledat po celém disku soubory *.rap.
 +Nejspíše je najdete v
 +''​C:​\Users\//​username//​\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Room Arranger''​
 +
 +Složky v Program Files nejsou určeny k ukládání uživatelských dat, zkopírujte si prosím projekty třeba do svých Dokumentů.
 +
 +==== Jak zkopírovat uživatelskou knihovnu z PC na iPad? ====
 +
 +Soubor buďto můžete pomocí iTunes nebo přes Dropbox. Jen zkopírujte soubor ''​UserLib.ral''​ uložený ve vaší složce ''​Dokumenty\Room Arranger''​ do Dropboxu, a na iPadu jej v Room Arrangeru otevřete funkcí Otevřít projekt. Obsah souboru bude sloučen do uživatelské knihovny na iPadu.
 +
 +Pokud na iPadu otevřete soubor ''​UserLib.ral'',​ najdou se v aktuální knihovně objekty se stejným jménem a aktualizují se. Všechny ostatní soubory jsou přidány. Pokud otevřete jiný ''​*.ral''​ soubor, bude zkopírován do iPadu celý tak, jak je, tedy bez slučování.
 +
 +Do knihovny můžete také přidat jednotlivé objekty uložené v souborech ''​*.rao'',​ které si můžete stáhnout z naší webové knihovny nebo exportováním z vaší uživatelské knihovny na PC.
 +
 +==== Nejsem spokojený s výchozím 3D prohlížečem. Je možné používat nějaký jiný? ====
 +
 +Pokud by vám vestavěný 3D prohlížeč nevyhovoval,​ můžete si nainstalovat libovolný VRML prohlížeč a používat jej místo něj. Většina je nabízena zdarma. 3D prohlížení v nich může být rychlejší,​ ale můžete postrádat některé funkce. V Room Arrangeru jej vybrete v okně ''​Prozkoumat v 3D - nastavení''​ jako VRML plugin. Doporučené VRML prohlížeče jsou:
 +
 +**Cortona 3D**: [[http://​www.parallelgraphics.com/​products/​cortona3d/​|www.parallelgraphics.com]]\\
 +**BS Contact**: [[http://​www.bitmanagement.de/​en/​products/​interactive-3d-clients/​bs-contact/​|www.bitmanagement.de]]
 +
 +==== Jak udělám střechu? ====
 +
 +Je mi líto, ale Room Arranger ještě nemá nástroj pro střechy. Musíte ji udělat manuálně pomocí 3D rotace u obdélníků,​ mnohoúhelníků nebo trojúhelníků,​ nebo s využitím objektu Nakloněná rovina z knihovny.
 +
 +==== Jak můžu importovat objekty z CADu? ====
 +
 +Toto je velmi obtížný úkol, který je popsaný v jednom z [[import_external_3d_objects|tipů]].
 +Spíše bych doporučoval objekt znovu vyrobit v samotném Room Arrangeru, od nuly (pomocí seskupování).
 +
  
cs/faq.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)