User Tools

Site Tools


cs:design_basics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:design_basics [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Začít nový projekt ======
 +
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}} {{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}} {{:​os_ios.png?​nolink|iPad}}
 +
 +Ve většině případů se Room Arranger používá k navhování pokojů, místností,​ bytů nebo domů.\\
 +Na příkladu níže můžeme vidět poměrně detailní projekt jednoho patra domu.\\
 +Vše je daleko snažší, když máme za úkol udělat jen jednu místnost...
 +
 +|{{cs:​intro_l1cz.png?​nolink}}|Začněte prázdným projektem|
 +|{{:​intro_l2.png?​nolink}}|Přidejte zdi v Editoru zdí|
 +|{{:​intro_l3.png?​nolink}}|Přidejte nábytek, určete barvy\\ Přetahujte objekty z okna knihovny|
 +|{{:​intro_l4.png?​nolink}}|3D pohled (vybrán pohled shora)|
  
cs/design_basics.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)