User Tools

Site Tools


cs:create_new_objects

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:create_new_objects [2018/02/16 15:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vytváření nových objektů ======
 +{{:​os_win.png?​nolink|Windows}} {{:​os_osx.png?​nolink|OS X}} {{:​os_lnx.png?​nolink|Linux}} {{:​os_ios.png?​nolink|iPad}}
 +
 +Pokud jste nenašli svůj objekt ve vestavěné knihovně Room Arrangeru, můžete snadno vytvořit vlastní objekty přímo v aplikaci.
 +
 +|{{:​intro_g1.png?​nolink}}|Tvořte objekty úpravou stávajících.\\ \\ Jděte do vlastností objektu a změňte rozměry a barvy.|
 +|{{:​intro_g2.png?​nolink}}|Tvořte zcela nové objekty skládáním. \\ \\ Pečlivě umístěte standardní objektu, všechny je najednou označte, a seskupte, aby vytvořily nov objekt. Například stůl se skládá ze 4 úzkých obdélníků jako nohou, a jednoho většího nad nimi. Toto je doporučený způsob, jak vytvářet nové objekty do Room Arrangeru. |
 +|{{cs:​intro_g3cz.png?​nolink}}|Vyplňte objektům Jméno, ID, Cenu a/nebo Odkaz|
 +|{{ cs:​intro_g4cz.png?​nolink }}|Přidejte objekty do své Uživ. knihovny a distribuujte ji|
 +
 +Pokud jste náhodou manažerem nábytkářské společnosti a chtěl byste nabídnout svůj katalog svým zákazníkům nebo miliónům uživatelů Room Arrangeru na celém světě, můžete si vytvořit knihovnu, která do Room Arrangeru přidá vaše objekty.
 +[[http://​roomarranger.com/​objectscz.html|Knihovna Web Selection]] je příkladem právě takové knihovny, která může být distribuována.
 +
 +Pokud to nestačí, můžeme pro vaši společnost vyrobit speciální verzi Room Arrangeru...
  
cs/create_new_objects.txt · Last modified: 2018/02/16 15:54 (external edit)